Sözleşmeli Öğretmen Atama Sonuçları Sorgulama MEB Personel E-Devlet Sorgula!

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru yapan adaylar büyük bir merak içerisinde atama sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. Adaylar atama sonuçlarını MEB’in internet sitesi üzerinden sorgulayabilecekler. Peki, sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya dair aradığınız tüm detaylar…

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama MEB…  Öğretmen adaylarının merakla beklediği gün geldi çattı. 20 Bin Sözleşmeli Öğretmenlik atama sonuçlarının bugün MEB’in sitesinden açıklanması bekleniyor. Atama sonuçları açıklanır açıklanmaz bu haberimiz üzerinden Sözleşmeli Öğretmenlik atama sonuçlarını sorgulayabilirsiniz…SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZSÖZLESMELİ OĞRETMENLİK ATAMA TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının 18 Mart’ta sakarya escort adaylarının erisimine açılması bekleniyor. Sönüçlar //personel.meb.gov.tr adreslerinden öğrenilebilecek.Atamaların Duyurulması ve Tebligat ile Göreve BaşlamaBilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Elektronik posta adresinin hatalı veya eksik olması ya da aktifolmaması durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,Son altı ay içinde sakarya escort bayan çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu, Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir.Ataması yapılanlar, bu bölümün “11.3.” maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar görevebaşlatılmayacaktır.Elektronik Başvuru escort sakarya Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama DaireBaşkanlığına bildirilecektir.Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.Göreve başlama esnasında istenilen sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporunda yer alan ifadeler doğrultusunda göreve başlatılmasında tereddüt oluşanlar için Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığından görüş istenilecektir.Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacaktır. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir