UZLAŞMA BELGESİ ÖZELLİĞİNİ YİTİRDİ
“‘Evet’i savunanlar hukukun dışına çıktılar ama biz özenle hukuk kuralları içinde çaba harcadık. Görüşlerimizi bütün vatandaşlarımızla paylaştık. Anayasalar birer toplumsal uzlaşma belgesidir. Toplumun en az yüzde 51, 50’si buna hayır diyor. Dolayısıyla bu anayasa değişikliği ve onun oluşturduğu bütün anayasa bir anlamda toplumsal uzlaşma belgesi olma niteliğini büyük ölçüde yitirmiş durumda. Daha önemlisi bu gerçek önümüzde dururken siyaset kurumuna bir görev düşüyor. Anayasayı bir toplumsal uzlaşma belgesi haline dönüştürmek. Bu Türkiye’yi hem içeride hem dışarıda çok daha güçlü devlet konumuna getirir. Bu çağrıyı yapmayı da bir partinin genel başkanı olarak yapmayı görev addediyorum.

MAÇ YAPILIRKEN KURAL DEĞİŞTİRİLMEZ
Hukuk devleti kavramı çok önemli, hukukun üstünlüğü kavramı çok önemli. Parlamentolar yasa yaparlar. O yasalara her vatandaş, kurum uymak zorundadır. Eğer yasalara uyulmazsa hukukun üstünlüğü, hukuk devleti kavramı yara alır. YSK’dan söz etmek isterim. YSK, üzülerek ifade edeyim bu referandumu tartışmalı hale getirdi. Açık, net hiçbir tartışmaya yer vermeyecek şekilde size ilgili yasayı okuyorum. Seçim Kanunu’nun 97. maddesi ‘Üzerinde İlçe Seçim Kurulu, Sandık Kurulu mührü bulunmayan zarflar geçersiz sayılır.’ Bunu ben söylemiyorum TBMM’den geçen Seçim Kanunu söylüyor. Ama YSK, bir karar aldı bu zarfları geçerli kabul etti, niçin? Seçim Kanunu’nun 101. maddesi ‘arkasında Sandık Kurulu mührü bulunmayan oy pusulaları geçersizdir’ diyor. YSK toplandı ‘bunlar da geçerlidir’ dedi. YSK’ya şu soruyu sormak isterim. Vatandaşlar görevlerini yaptılar, oylarını kullandılar. Hiçbir itirazımız yok, vatandaşın oyuna sonuna kadar saygılıyız. Ama hiçbir kurum kendisini parlamentonun üstünde göremez, böyle yetkisi de yoktur. Yasa maddeleri böyle, buna dayanarak çıkardığı genelge de böyle. Ama siz oturuyorsunuz bir kişinin iktidar partisinden birisinin itirazı üzerine bunları geçerli sayıyorsunuz. Hangi gerekçeyle kendinizi parlamentonun üstünde görüyorsunuz? Yapılan referandumu tartışmalı hale getiriyorsunuz. Maç yapılırken maçın ortasında kural değişmez. Evrensel hukuk kuralıdır bu. YSK, maçın ortasında zarflar açıldıktan sonra kuralları değiştiriyor, yasalara aykırı olarak.

MEŞRUİYETİ TARTIŞMALI
Milletin kararına saygılıyız ama milletin kararına YSK gölge düşürmüştür. Hukuksal açıdan da kamu vicdanı açısından da referandumun meşrutiyetini tartışmalı hale getirdiler. Getiren kim? Vatandaş değil getiren YSK. YSK seçimin güvenliğinden sorumluyken bir referandumu tartışmalı hale getiriyor. Aklın alacağı şey değil. Biz büyük bir milletiz, gücümüzü hukuktan, hukukun üstünlüğünden almalıyız. Kurumlar yasalara uygun hareket etmek zorunda. Yapılan yanlış bir referandumu tartışmalı hale getiriyor. Alınan yanlış karar yasalara aykırı karar referandumu tartışmalı hale getiriyor. Bunu sonuna kadar takip edeceğiz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir