Oruç hakkında bilmeniz gereken her şey…

Oruç ibadetinin temel hedefi insanları takvaya eriştirmektir. Bizzat Kur’an- Kerim’de “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı…” (Bakara, 2,/183) şeklinde ifade edilmektedir.

Diyanet İşleri’ne sorduk. İşte oruç hakkında merak ettikleriniz…


Diş fırçalamak orucu bozar mı?

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz. Bununla birlikte, diş macununun, misvak parçalarının veya suyun boğaza kaçması halinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması uygun olur (Fetâvây-ı Hindiyye, Beyrut 1980, II, 270).


Ağda/epilasyon yaptırmak oruca engel olur mu?

Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınmaları orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz. Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir. Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin, erkek olsun kadın olsun yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi, bu işlemi uygulayan kişinin de, bu kısma bakması ve dokunması da helal değildir (Merğinânî, el-Hidâye, IV, 83-87).


Göz damlası orucu bozar mı?

Uzman göz doktorlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20’si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesamat yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Damlanın yok denilebilecek kadar çok az bir kısmının, sindirim kanalına ulaşma ihtimali bulunmaktadır. Bu bilgiler, değerlendirildiğinde, göz damlası orucu bozmaz (Kâsânî, Bedâiü’s-sanâî, II, 244; Din İşleri Yüksek Kurulu 22. 09. 2005 Tarihli Karar).


Alkol alan bir kimse oruç tutabilir mi?

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, alkollü içkiler ve uyuşturucu maddeler dinen haramdır. Ancak bu haramı işleyen kişi, bunun haramlığını inkâr etmediği müddetçe Müslüman’dır. Bu nedenle, ibadetleri yerine getirmekle mükelleftir. Ancak ne dediğini, ne yaptığını bilmeyecek kadar sarhoşken yapacağı ibadet makbul değildir. Sarhoş oluşu nedeniyle bu ibadetleri yerine getiremeyen kişi, hem içki içtiği için, hem de görevi olan ibadeti vaktinde yerine getirmediği için tövbe etmesi, Allah’tan af dilemesi ve daha sonra da bu ibadeti kaza etmesi gerekir. Alkol alan kişi, imsak vaktinde ne dediğini bilecek kadar ayık ise, orucu tutması gerekir ve tuttuğu oruç da sahihtir (İbn Âbidin, Reddu’l-muhtâr, II, 81, 123).


Kadınlar adet döneminde oruç tutabilirler mi? Bu esnada tutulmayan oruçların durumu nedir?

Kadınların adet (ay hali) dönemlerinde, -temizleninceye kadar- cinsî ilişkide bulunmaları, namaz kılmaları, oruç tutmaları ve Kâbe’yi tavaf etmeleri yasaktır. Kadınlar özel hallerinde kılmadıkları namazı kaza etmezler, fakat tutmadıkları oruçlarını temizlendikleri zaman kaza ederler (Şâfiî, el-Ümm, I, 130-131; Sahnûn, el-Müdevvene, I, 49; Merğinânî, el-Hidâye, I/30-32; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 198; İbn Âbidin, Reddu’l-muhtâr, II/371). Hz. Peygamber birçok hadis-i şerifte hanımların hayız dönemlerinde oruç tutmayacaklarını beyan etmiştir (mesela bkz. Buhârî, Hayız 6; Savm 41; Müslim, İman 132). Hz. Âişe de kendisine, neden adet gören bir kadın, temizlendikten sonra adet günlerinde kılmadığı namazları kaza etmiyor da tutmadığı oruçları kaza ediyor? ‘ diye soran Muâze adlı hanıma: “Sen Harûriyye’den (Hâricilerden) misin?” demiş; bu kadının: “Hayır, Harûriyye değilim, ama (öğrenmek için) soruyorum.” cevabı üzerine de, Hz. Âişe: “Vaktiyle bu iş bizim başımıza geldiğinde, orucu kaza etmekle emrolunduk, namazın kazasıyla emir olunmadık.” (Müslim, Hayız, 76-69) demiştir.


Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı?

Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz. Dinimiz, tedavi sürecinde olan hastaların oruç tutmamalarına ruhsat vermektedir. Bu nedenle, tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup, tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyor ve oruç tutmalarına da başka bir engel yoksa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptırmak, damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.

İstanbul Müftülüğü’nden Müftü Fahrettin Kaya orucu bozan durumlar hakkında merak ettiğimiz sorularımıza yanıt verdi.


Kolonya orucu bozar mı?

Normal sınırlar içerisinde kolonya kullanmak orucu bozmaz. Bazı bali ve tinercilerin yaptığı gibi bağımlılık nedeniyle kolonya çekmek anormal kullanımdır. Bu durumda oruç bozulur.


Ağlamak orucu bozar mı?

Ağlamakla oruç bozulmaz.


Ağda orucu bozar mı?

Ağda yapmak- yaptırmak ile oruç bozulmaz. Ancak mahremiyet sınırlarına riayet etmeden ağda yaptırmak doğru değildir.


Botoks orucu bozar mı?

Genel olarak; zaruri bir durum olmadıkça botoks yaptırmanın doğru olmadığına dair Din İşleri Yüksek Kurulu Kararı bulunmakla beraber, botoks yaptırmanın orucu bozduğuna dair somut bir veri bulunmamaktadır. Çünkü botoks yaptırmak yeme-içme anlamı taşımamaktadır.

Uzman bir doktorun oruç tutmamasını önerdiği kimse ne yapmalıdır?
Orucu bozan şeyler nelerdir?
Oruçluyken elle tatmin olan kimsenin orucu bozulur mu?
Oruçlu iken cinsel ilişkinin sınırı nedir?
Yıkanmak orucu bozar mı? Oruçlu iken denize ve havuza girilir mi?
Oruca niyetlenen bir kişi gün içinde adet görmeye başlarsa ne yapmalıdır?

Oruçlu kimse abdest alırken hataen boğazına su kaçırsa orucu bozulur mu?
Ruj orucu bozar mı? Hangi makyaj türleri orucu bozar?
Oruçlu iken ihtilam olmanın veya cünüp olarak sabahlamanın hükmü nedir?
Saç bakımı ve saç boyama orucu bozar mı?
Kadınlar gebelik dönemlerinde oruç tutabilirler mi?
Oruçlu kimse diş tedavisi yaptırabilir mi?

Diş kanaması ve diş yarasından çıkan kanın tükürük ile yutulması orucu bozar mı?
Oruçlu iken kan vermek ve vücuda kan almak orucu bozar mı?
Burun damlası orucu bozar mı?
Fitil kullanmak, lavman yaptırmak orucu bozar mı?
Nikotin bandı orucu bozar mı?

Kalp hastalarının dilaltına koydukları hap orucu bozar mı?
Merhem ve ilaçlı bant kullanmak orucu bozar mı?
Anestezi orucu bozar mı?
Düşük yapan bir bayan ramazan orucunu nasıl tutar?
Endoskopi, kolonoskopi yaptırmak, makat veya ferçten ultrason çektirmek orucu bozar mı?
İftar ile sahur arasında cinsel ilişki caiz midir?

Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?
Unutarak yiyen kişiye oruçlu olduğunun hatırlatılması gerekir mi?
Akupunktur tedavisi orucu bozar mı?
Hemodiyaliz ve diyaliz uygulamalarında oruç bozulur mu?
Anjiyo yaptırmak orucu bozar mı?
Damardan verilen radyoaktif madde orucu bozar mı?
Düzensiz adet kanaması olan bir bayan oruçlarını nasıl tutmalıdır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir